AYM’den uzman çavuş kararı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Antalya 4. İdare Mahkemesi, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda yer alan jandarma uzman çavuşların taksirli bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezasına mahkum edilmeleri halinde sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, anılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

‘KAMU HİZMETİNDE KALMA HAKKI SINIRLANIYOR’

AA’nın akratdığına göre, AYM’nin iptal kararında, söz konusu düzenlemenin, Anayasa’nın 70. maddesinde güvence altına alınan kamu hizmetlerinde kalma hakkını sınırladığı ifade edildi.

Temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren kuralların meşru bir nedene dayanması gerektiğine işaret edilen kararda, “Kamu görevlilerinin kamu hizmetinde kalmaya devam edilebilmesi bakımından öngörülen sınırlamalarla hizmet arasında gerçeklere uyan, nesnel ve zorunlu bir neden sonuç ilişkisinin varlığının şart olduğu şarttır” ifadeleri yer aldı.

Kararda, suçta kast unsurunun, “suçun bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi”, taksir unsurunun ise “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi” olduğu aktarıldı.

Uzman erbaşların milli güvenliğin sağlanmasına yönelik görev yürüttükleri vurgulanan kararda, şu tespitlere yer verildi:

“Bireylerin hayatın olağan akışı içinde, kasıt olmaksızın gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı belirli bir kamu hizmetinde bulunmalarına son verilmesinin görevin niteliğinden kaynaklanan bir sınırlama olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla taksirli suçlar nedeniyle 6 ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olan uzman erbaşların kamu görevinde bulunmalarına son veren kuralın anayasal bağlamda meşru bir amacının bulunduğu söylenemez. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 13. ve 70. maddelerine aykırıdır.”

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x